Prijava
  • >>>> Sl.glasnik RS br.3/14 <<<< USKLAĐENI NEOPOREZIVI IZNOSI
  • >>ZA ISPLATE OD 01.02.2014.<<
  • Neoporezivi iznos zarade - 11.242,00 RSD
  • Naknada troškova u javnom prevozu do 3.552,00 RSD.
  • Dnevnica za slžbeno putovanje u zemlji - 2.132,00 RSD
  • Naknada troškova prevoza na sl.putu sopstvenim vozilom do 6,216,00 RSD
  • Dobrovoljno penziono osiguranje - 5.329,00 RSD
  • Jubilarna nagrada zaposlenima - 17.758,00 RSD
  • Stipendije i krediti učenika i studenata - 10.656,00 RSD
Najčitanije vesti - [ROOT]

clock face hour hand minute hand second hand
© Copyright 2011. Knjigovodstvo online. All rights reserved